رایمند صنعت آریا

با احترامضمن تشكر از تمایل شما به آگاهی از وضعیت این شركت و تقدیر از صرف وقتی كه در جهت شناسایی ذیصلاح بكار خواهید بست تا روند و آینده پروژه های مورد نظر در بهینه ترین وضعیت خود تضمین گردند . درنهایت خرسندی مراتب ذیل را به استحضار می رساند . شركت رایمند صنعت آریا به منظور ارائه خدمات ذیل در دپارتمانهای مختلف تاسیس و با در اختیار داشتن كادری مجرب در هر بخش افتخار ارائه به شما را دارد .
 • ارائه خدمات تعمیر و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی و الكترونیکی و رايانه .
 • كنترل كیفیت تجهیزات الكترونیكی( Q.C )
 • كالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق .
 • اتوماسیون صنعتی كارخانجات .
 • اتوماسیون صنعتی كارخانجات .
 • اتوماسیون اداری .
 • مشاوره و طراحی شبكه های رایانه ای .
 • مشاوره و طراحی سیستم امنیت فیزیكی مبتنی بر IP .
 • طراحی تجهیزات الكترونیكی خاص منظوره .
 • طراحی سیستم های نرم افزاری اداری و صنعتی .

شركت رایمند صنعت آریا به منظور ارائه هر چه بهتر خدمات فوق از 4 دپارتمان به شرح ذیل تشكیل شده كه هر یك جهت انجام وظایف خود پرسنل مجرب را به خدمت گرفته اند .
 • دپارتمان نرم افزار .
 • دپارتمان Network .
 • دپارتمان سخت افزار و تجهیزات الكترونیكی .


سوابق كاری :
1 - طراحی و ساخت دستگاه واشر الایزای خودكار به سفارش شركت فردوس رای :
       این دستگاه جهت شتشوی ولهای آزمایشگاه طراحی و ساخته شده است.
2 - طراحی وساخت دستگاه شمارنده میكروبی (colony counter) به سفارش شركت فردوس رای :
       این دستگاه جهت شمارش خودكار و تشخیص كلنی‌های تشكیل شده در محیط كشت میكروب ;
       طراحي و ساخته شده است .
3 - طراحی و ساخت دستگاه Lacto Cleaner به سفارش شركت فردوس رای :
       این دستگاه جهت شتشوی خودكار دستگاه اندازه‌گیری پارامترهای شیر طراحی و ساخته شده
       است .
4 - طراحی ساخت دستگاه كلرزنی خودكار به سفارش شركت آبنیك :
       این ماده جهت تزریق انواع مواد اسیدی به مایع دیگر با توجه به حجم و پارامترهای مختلف دیگر
       طراحی شده است.
5 - طراحی و ساخت دستگاه فاصله سنج صوتی به سفارش شركت آبنیك :
       این دستگاه جهت تعیین فاصله با جسم مقابل به كمك امواج ماورای صوت ( Ultra Sound ) طراحی
       شده است.
6 - پیاده سازی سیستم نرم افزاری Industrial Load Management Simulation به سفارش وزارت نیرو :
       این نرم افزار جهت مدیریت بار و بهینه سازی مصرف انرژی توسط تیم كارشناسی طراحی و توسط
       اینجانب پیاده سازی شده است .
7 - پیاده سازی سیستم نرم افزاری Simulation & Optimization Monopole Antenna به سفارش وزارت
       فناوری اطلاعات و ارتباطات :
       این نرم افزار جهت بهینه سازی آنتن های مونوپل توسط تیم كارشناسی طراحی و توسط اینجانب
       پیاده سازی شده است .
8 - پیاده سازی نرم افزار Single Phase Motor Simulator به سفارش دانشگاه امیركبیر :
       این نرم افزار جهت شبیه سازی موتورهای تك فاز توسط تیم كارشناسی طراحی و توسط اینجانب
       پیاده سازی شده است .
9 - طراحی و پیاده سازی سیستم مالی Sano به سفارش شركت ساروك :
       این نرم افزار جهت انجام امور حسابداری ، انبارداری ، خزانه داری ، پرسنلی بطور یكپارچه طراحی
       و پیاده سازی گردیده است .
10 - طراحی و ساخت دستگاه Movement Detector به كمك امواج Ultra Sound :
         این دستگاه به منظور تشخیص جسم متحرك به كمك امواج ماورای صوت طراحی و پیاده سازی
         گردیده است .
11 - طراحی و پیاده سازی نرم افزار الكتروفورز به سفارش شركت فردوس رای :
         این نرم افزار جهت تشخیص انواع بیماریهای كم خونی طراحی و پیاده سازی گردیده است .
      
12 - طراحی و ساخت دستگاه Data Logger 8 كاناله :
         این دستگاه به منظور ثبت اطلاعات مختلف مانند دما ، فشار ، رطوبت ، PH و موقعیت و ... و انتقال
         به رایانه و تهیه گزارشات گوناگون و متنوع طراحی و ساخته شده است .