تماس :
 1. تلفن : 88881191
 2. فاکس : 88664727
 3. تلفن همراه : 09123600263
 4. پست الکترنیک : Info@RaymandGroup.com
 5. آدرس : تهران خیابان وزرا خیابان 23 پلاک 8 ، واحد 503


شرکتهای همکار :
 1. VelpCompany :
   www.velp.com

 2. LLA Company :
   www.lla.de

 3. Astori Company :
   www.astoriscar.com

 4. Sy-lab Company :
   www.sylab.com

 5. Sans Company :
   www.sans.com.cn

 6. System ceram:
   www.systemceram.de

 7. ILA Company:
   www.ila_gmbh.de